Мажоретен състав

Мажоретения  състав към СОУ ”Нешо Бончев” е създаден през февруари 2010г. по идея на г-ца Мария Бензарова и Красимира Лазарова преподавателки по Хореография и Физическо възпитание и спорт в училището. В него танцуват 100 деца от 1 до 11 клас, разпределени в четири възрастови групи. Освен мажоретни танци,децата танцуват - Характерни и Български народни танци. Всички момичета желаещи да се запишат в състава трябва да подадат молба по образец в началото на учебната година. Заниманията са под формата на СИП (свободно избираем подготовка) два пъти седмично, в зависимост от възрастта и броя часове на всяка група е различен.

През тези няколко години Мажоретния състав взе участие в редица културни прояви в града, множество конкурси и международни фестивали в страната и чужбина от които заслужено получи награди. Първата и най-голяма награда е от Директора на СОУ”Нешо Бончев”, а именно званието Представителен. Следва „Златен помпон” Добрич 2010г.; ”Утринна звезда” 2011, 2012г. Първа награда и гранд при гр.Банско; ”Дъга от таланти” 2011, 2012 г. Пловдив - първа награда и гранд при. ”Слънчева Бесапара” гр.Пазарджик - първа награда; Майски празници гр,Перущица 2010, 2012г.; Фестивал на Духовите оркастри и Мажоретните състави Панагюрище 2011г; Дико Илиеви празници Оряхово 2011г; Международен младежки фестивал Истанбул 2011г; Празник на родния край - гр.Септември, с. Величково, с.Иваело, с.Бошуля, с.Левски, с.Елшица и др.