ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

учебна 2015/2016 година

 

Профил ПРИРОДO-МАТЕМАТИЧЕСКИ

Класен ръководител:

Василка Навущанова

 

Профилиращи предмети:

 - математика;
 - биология и ЗО;
 - английски език;
 - информационни технологии.

 

Бал за класиране:

 - утроената оценка от националното външно оценяване по математика;
 - оценката от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - оценката от удостоверението за завършен VII клас по математика и биология и ЗО.

 

Профил ХУМАНИТАРЕН

Класен ръководител:

Снежа Симеонова

 

Профилиращи предмети:

 - английски език;
 - немски език;
 - БЕЛ;
 - информационни технологии.

 

Бал за класиране:

 - утроената оценка от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - оценката от националното външно оценяване по математика;
 - оценката от удостоверението за завършен VII клас по БЕЛ и математика.

 

УЧИТЕЛИ

 - български език и литература - Милка Пискова;

 - английски език - Анна Стайкова, Снежа Симеонова;

 - математика - Илина Гечева

Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г.

за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година.