ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС 

 

учебна 2015/2016 година

 

Записване: 02 - 19.06.2015г.

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Удостоверение за завършен ІV клас (оригинал);

3. Удостоверение за раждане (копие);

4. Заявление за ЗИП и СИП;

5. Заявление за ПИГ (по желание);

6. Медицински документи - протокол от ЛКК, ТЕЛК, ако ученикът е със СОП.

 

Класни ръководители:

Невяна Кацарева

Илина Гечева

Иван Митовски

 

Учители:

БЕЛ - Невяна Кацарева

Математика - Илина Гечева

Английски език - С. Кекова, Н. Кехайова

ИТ - Н. Лютова, Цв. Пенелова

Човекът и природата - Т. Хаинова, Ив. Талева

Обществени науки и гражданско образование - Ив. Митовски и С. Брадестилова