Прием на ученици

 

За вас, родители!

Училището ни има повече от стогодишна традиция в областа на хуманитарните дисциплини

 

Разполагаме с висококвалифицирани учители с университетско образование

 

Училището ни е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата

 

Разширеното изучаване на профилиращите предмети дава на децата ви знания, осигуряващи им лесен прием във ВУЗ

 

СОУ "Нешо Бончев" разполага с модерно оборудвани компютърни кабинети, където учениците придобиват адекватна за времето компютърна грамотност 

 

В традициите на училището ни е и богатата извънкласна дейност, която осмисля свободното време на нашите възпитаници