Забавна викторина – информатика на английски език

25.03.2013 12:08

Викторина, посветена на патронния празник на СОУ „Нешо Бончев“

На 19 март 2013 година в СОУ „Нешо Бончев“ се проведе викторина по информатика  в чест на патронния празник на училището с ръководител  К. Господинова. Викторината включваше въпроси от областта на информатиката и инфорнационните технологии  на английски език, с основна цел – стимулиране високото ниво на владеене на езика и приложението в областта на съвременните информационни технологии.
Събитието се посрещна с интерес от учениците от  9а клас, като материалът беше оригинално поднесен. За всеки правилен отговор имаше награди и овации от страна на публиката.

Това  събитие за всички от участниците и присъстващите се оказа вълнуващо и ново. Бихме се радвали по-често да се провеждат такива събития в различни области на науката, които ще ни дават възможност да се изявяваме всестранно.