За ученици - самостоятелна форма на обучение

27.06.2014 16:52

Всички ученици навършили 18 години, които са записани в самостоятелна форма на обучение в СОУ "Нешо Бончев" трябва да подадат в канцеларията на училището Декларация за здравно осигуряване до 18 юли 2014 г. На неподалите декларация няма да бъдат внасяни здравни осигуровки.