Ден на Отворените врати

24.03.2012 07:20
 
9.00 ч.
1. Изложба - ”Моят град, моят свят, моето училище” - I етаж
2. Изложба на макети и презентации - ”Физиката не е лесна, опознаеш ли я, става интересна” - каб. №25
3. Из живота на клуб ”Видях небето” - III етаж
 
9.15 ч.
Каб. №15
  ”Сърдечно-съдова система” - лабораторен урок - М. Варадинова - IXб клас
 
9.30 ч.
Каб. №1
  ”Колко много знаем” - Цв. Чардакова - Iб клас
Каб. №3   ”Забавна математика” - Д. Чакърова - IIб клас
Филиал    ”Празник на народното творчество”   -  М. Проданова - IIIа клас
Каб. №6   ”Батик върху хартия” - Ени Гаджева - IIIб клас
Каб. №8   ”Сава Радулов - бележит панагюрец” -    Н. Гойчилова - IVб клас
Каб. №10 ”Пътуване във времето” - П. Стойкова-Роглева,    Ив. Митовски - Vа, XIа клас
Каб. №14 ”Българското възраждане” -      С. Брадестилова - VIб, VIв клас
Каб. №16 ”Стилът - това съм аз” -       П. Димитрова - VIIIб клас
 
10.00 ч.
Филиал
    ”Танграм” - Н. Димитрова - IIа клас
Каб. № 5  ”Танграм” - Д. Парпулова, Л. Крушовска -     IIIб, Vа, VIIа,VIIб,VIIв клас
Каб. №№21 и 22 ”Името на моята улица” - презентации -   Н. Лютова, Т. Герова - VII - XII клас
 
10.30 ч.
Каб. №2   ”Подай ръка на родния край” -      П. Дюлгярова - Iв клас
Каб. №4   ”Да платим за нашите нужди и желания”  -   Н. Барова, В. Манчорова - IIв клас     по програма на Junior Achievement
Филиал    ”В света на приказките” - М. Добрева - IVа клас
Каб. №11 ”Математиката - красива и вълшебна”  -   Анг. Панова - Vа, Xа клас
Каб. №15 ”Здравета - важно за всички“  -   Н. Батева-Куртакова, М. Раленекова - Iа, Xб клас
Каб. №18 ”Премеждията на Апостола” - драматизация -    Цв. Колева - VIIб, VIIв  клас
Каб. №23 ”Developing Speaking Skills” -      А. Стайкова - VIIIа клас
 
11.00 ч.
”Да потанцуваме на открито в Деня на отворените врати!”
демонстрация на мажоретните и хореографски състави на
училището - площадката пред помощната сграда
 
Каб. № 24 ”Дъга от песни” - Юл. Богоева, Ив. Иванов -
 Песенен училищен фестивал
за забавни песни с право на участие
на всички таланти от всякакви възрасти