Стипендии

23.10.2013 09:17

Точно това очакваме всички, нали? През учебната 2013/2014 година ще бъдат отпускани четири категории училищни стипендии: за постигнати образователни резултати, за подпомагане на достъпа до образование, за подпомагане на ученици с трайни увреждания, за ученици без родител/и. Всяка от тях има различни размер и критерии за допускане и класиране. За подробности и изготвяне на документи, моля, обърнете се към класните ръководители!

Съгласно чл. 4, ал.1, т.4 ще бъдат отпуснати стипендии за ученици без родители. По 25 лв. ще получавт 7 наши съученици. Съгласно чл. 4, ал.1, т. 2  с цел подпомагане достъпа до образование на ученици с месечен доход на член от семейството под установената за страната минималната работна заплата и успех над 4.50, 12 ученици ще получават по 21 лв. месечно. Съгласно чл. 4, ал.1, т.1 за постигнати образователни успехи от 5,50 до 5,79 35 ученици ще получават по 21 лв. Тук начело са 10а и 11в с класни ръководители съответно г-жа Вангелова и г-жа Ракова. Съгласно чл. 4, ал.1, т.1 за постигане на образователни резултати на ученици с успех от 5,80 до 6,00 ще бъдат давани по 25 лв. Тази година 37 ученици от СОУ „Нешо Бончев” са записани в тази категория. Най-много зрелостници с отличен успех притежава 10б клас. Г-жо Димитрова, трябва да се гордеете с това!

Общо 91 наши съученици ще взимат стипендии този срок. Браво на вас, доказвате, че СОУ ”Нешо Бончев” е училище от класа! Ооо, замалко да забравя…Ученици, внимавайте със закъсненията и неизвинените отсъствия! Нали сте наясно, че с повече от 5 можете да забравите за финансирането – това е един от критериите за получаване на стипендия. Учители, не сме Ви забравили, вие също не се отпускайте защото камери има навсякъде.

Ивана Бобекова 10б клас