СОУ „Нешо Бончев“ на гости в Европарламента

28.09.2012 13:17

СОУ „Нешо Бончев“ кандидатства с проект за отпускане на субсидия за посетителски групи по решение на Европейския парламент и успя да спечели една от четирите покани.  На 4.09.2012г. група от учители и ученици посети Европарламента в Брюксел, където се срещнаха и разговаряха с г-жа  Светла Танова /служител в администрацията на ЕП/. Тя представи структурата и дейността на институцията. Срещата продължи с въпроси към групата, които не я затрудниха, защото всички участници бяха много добре подготвени.

Презентация

 

 

Особен интерес предизвика посещението на Парламентариума и участието в ролева игра, където учители и ученици влязоха в ролята на евродепутати. В продължение на два часа и половина те отговаряха на законодателни предложения от Европейската комисия. По този начин всички разбраха как се изготвя европейското законодателство и кой участва в процедурата. Играчите, разделени на четири фиктивни, политически разнородни групи, работеха в комисии за разглеждане на няколко въображаеми случая или директиви, предложени от Комисията. Целта е групите да съберат фактите, да отсеят най-важната информация и да договорят най-добрия път напред за Европа.

Четирите групи бяха:

  • Европейска група за солидарност- главна цел на групата беше благоденствието на държавата. Тя беше за държавна намеса в предоставянето на обществените услуги и финансирането
  • Европейска група за екология - тази група се занимава главно със защита на околната среда, но също се застъпваше за социална справедливост и свобода
  • Европейска група за свобода - тази група вярва в личната отговорност и пазарния механизъм. Тя се обявява за свободно предприемачество и конкуренция и е против държавната намеса
  • Европейска група за традиции - вярва в общество, в което държавната намеса и частната инициатива трябва да бъдат балансирано застъпени при реалистични цели на законодателството и гъвкаво изпълнение.

На първо четене играчите формулираха измененията на проектодирективите, а на второ четене- преговаряхя със Съвета, за да повлияят върху проектодирективата. По един от казусите не се постигна компромис между групите и се наложи предложението да бъде обсъдено още веднъж на помирително заседание.

Играчите в процеса на играта гледат видеоклипове и дори получават имейли и телефонни обаждания, докато общуват виртуално с предсткавители на Комисията и на Съвета, с групи за оказване на натиск, с представители на промишлеността, журналисти и граждани.

Групата се потопи в среда, моделирана по реалната работна среда на членовете на ЕП. Учениците усетиха реално политическите процеси, които познават от часовете по история и цивилизация и свят и личност. Научиха какво е значението на съюзяването, преговарянето с други институции и комуникацията с медиите.

Това посещение в ЕП ще остави трайни спомени не само у младите хора, но и у техните учители.

Милка Пискова