СОУ "Нешо Бончев" със свое виртуално обучително пространство

23.10.2014 15:37

      От средата на октомври нашето училище вече разполага със свое обучително пространство в интернет. На адрес https://u4ili6teto.bg/nbschool/ можете да откриете курсовете на всички учители от СОУ "Нешо Бончев", в които като потребители са включени учениците им. Бончевци получиха своите пароли за достъп до платформата от класните си ръководители и учителите по ИТ, които в часовете показаха как се случва общуването в новата образователна среда.

      Учителите ни вече започнаха да запълват своите курсове и с различно полезно съдържание – уроци, задания, важни съобщения, тестове, речници.

      Новият начин за комуникация между учител и ученик е част от съвременните методи за образование и дава добри резултати. Учениците могат по всяко време от вкъщи да получават актуална информация от своя учител, да задават въпроси или да изпращат съобщения. Отсъстващите по различни причини имат възможност да разберат кой е преподаденият урок и каква е домашна работа само с едно кликване на своя компютър. Ученолюбивите могат през междучасията да попълват тренировъчни тестове, създадени от учителите им, за да проверят знанията си в неформална обстановка, държейки в ръка таблета или телефона си. Обучителната платформа предлага разнообразни съвременни интерактивни методи, които ще направят часовете в нашето училище по-интересни. С повече предварителна подготовка от страна на учителя урокът за упражнение може да се превърне в игра от типа «Бесеница» или «Стани отличник».

      Ръководният екип на нашето училище се надява новата образователна платформа да заработи ефективно, защото това ще бъде още едно доказателство, че СОУ "Нешо Бончев" е съвременно училище, което не изостава от новите методи на преподаване и се стреми да отговаря на потребностите на днешните ученици.