Резултати от вътрешноучилищния кръг на 10-то национално състезание по английски език между учениците от училищата-членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

22.02.2016 15:06

На 12. 02.2016 г. в СОУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище се проведе вътрешноучилищния кръг на 10-то национално състезание по английски език между учениците от училищата-членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

 

В него взеха участие общо 38 ученици, както следва:

ИМЕ

ФАМИЛИЯ

НИВО

КЛАС

ПОЛУЧЕНИ ТОЧКИ

 

 

 

 

 

55 макс.

1

Антон

Шкодрев

A1 Elementary

5

29

2

Стоян

Врагов

A1 Elementary

5

43

3

Никола

Вакарелов

A1 Elementary

5

34

4

Стела

Куруджиева

A1 Elementary

5

38

5

Вероника

Арбалиева

A1 Elementary

5

42

6

Илчо

Машев

A1 Elementary

6

53

7

Иванина

Добрева

A1 Elementary

6

39

8

Константин

Карамаринов

A1 Elementary

6

37

 

 

 

 

 

75 макс.

1

София

Манолова

A2Pre Intermediate

7

71

2

Деляна

Плачкова

A2Pre Intermediate

7

69

3

Ива

Чернирадева

A2Pre Intermediate

7

66

4

Митко

Мачеев

A2Pre Intermediate

7

65

5

Стефан

Христев

A2Pre Intermediate

7

60

6

Татяна

Куртева

A2Pre Intermediate

7

59

7

Йоанна

Чамова

A2Pre Intermediate

8

70

8

Калоян

Нешев

A2Pre Intermediate

8

67

9

Станислав

Футеков

A2Pre Intermediate

8

72

 

 

 

 

 

55 макс.

1

Мариела

Джунова

B1 Intermediate

9

52

2

Саркис

Андонян

B1 Intermediate

9

53

3

Александър

Илъов

B1 Intermediate

9

52

4

Анастасия

Лулчева

B1 Intermediate

9

52

5

Андреана

Станева

B1 Intermediate

9

51

6

Цветалина

Шопова

B1 Intermediate

9

50

7

Ганчо

Марински

B1 Intermediate

9

45

8

Димитър

Инчев

B1 Intermediate

9

Не се яви

 

 

 

 

 

75 макс.

1

Десислава

Ботева

B2 Upper-Interm

10

67

2

Тодор

Пъков

B2 Upper-Interm

10

71

3

Никола

Дюлгяров

B2 Upper-Interm

10

68

4

Цветелин

Сираков

B2 Upper-Interm

10

69

5

Николай

Мурджев

B2 Upper-Interm

10

67

6

Цветина

Онцова

B2 Upper-Interm

10

52

7

Петър

Терзийски

B2 Upper-Interm

10

Не се яви

8

Васил

Гетов

B2 Upper-Interm

10

Не се яви

9

Радка

Добрева

B2 Upper-Interm

11

50

10

Ивелина

Паланкалиева

B2 Upper-Interm

11

40

11

Павел

Гарчев

B2 Upper-Interm

11

57

12

Цвета

Шишкова

B2 Upper-Interm

11

60

13

Людмил

Ричев

B2 Upper-Interm

11

61

 

 

 

 

 

76 макс.

1

Таня

Машева

C1 Advanced

12

57

2

Галя

Иванова

C1 Advanced

12

45

3

Йоана

Ботева

C1 Advanced

12

58

4

Иванка

Ракова

C1 Advanced

12

Не се яви

5

Иван

Христев

C1 Advanced

12

Не се яви