Ред за определяне на извинените отсъствия

14.10.2015 08:25

С тази заповед се определя редът за извиняване на отсъствия в СОУ "Нешо Бончев" - ЗАПОДЕД