Празнична програма, посветена на 175-годишнината от рождението на Нешо Бончев

14.03.2014 08:04

18 март 2014 г. /вторник/
1. Изложба "Моят град" - проект на ДАБ по СИП "Предприемачество" ІІІв клас - І етаж.

19 март 2014 г. /сряда/
1. Среща на партньорите по проект "Екологичното образование - стъпка към бъдещето на планетата".
2. "Биоми" - открит урок по биология. - 10:50 ч. - каб. №15
3. Флашмоб - 12:00 ч. - двора на училището
4. Дейности по проект "Екологичното образование - стъпка към бъдещето на планетата".

20 март 2014 г. /четвъртък/
1. Последователи на Нешо Бончев в превода - ученическо състезание за превод - 14:00 ч.

21 март 2014 г. /петък/
1. Изложба на РКИЦ "Страници из историята на Русия" - 13:30 ч. в ТДП
2. "Дъга от песни" - среща с Красимир Милетков - 13:30 ч. - камерна зала на ТДП

24 март 2014 г. /понеделник/
1. Ден на позитивните послания. - 8:30 ч.
2. Фотоизложба "Улови мига в … моето училище" - 10:30 ч. - І етаж
3. Пленер-изложба "Моят град, моят свят, моето училище". - 10:30 ч. - І етаж

25 март 2014 г. /вторник/
1. Провеждане на интерактивни игри в I, VIII, IX клас с историята и символите на СОУ "Нешо Бончев". - 14:30 ч.

26 март 2014 г. /сряда/
1. "175 години от рождението на Нешо Бончев" - състезание. - 8:30 ч.
2. Издаване на специален брой на училищния вестник.

27 март 2014 г. /четвъртък/
1. Кръгла маса на тема "Нешо Бончев - основоположник на модерната литературна критика" - 16:30 ч. - Градски исторически музей

    16:30 ч. - Откриване на кръглата маса - Веска Барова, директор на СОУ “Нешо Бончев”
    16:35 ч. - Психо-социален профил на Нешо Бончев и философски поглед към критиката - Георги Писков, историк
    16:50 ч. - Нешо Бончев и образованието - доц. д-р Атанас Шопов, директор на ГИМ
    17:10 ч. - Критиката на Нешо Бончев към сп. “Читалище” - Боян Ангелов, писател
    17:30 ч. - Представяне на книгата “Нешо Бончев. Съчинения” - доц. Ивайло Христов
    17:45 ч. - Дискусия
2. Връчване на ежегодната награда за критика на името на Нешо Бончев. - 18:00 ч. - Градски исторически музей

28 март 2014 г. /петък/
1. Щафета "Нешо Бончев". - 12:30 ч.
2. Тържествен концерт. - 18:00 ч. - голямата зала на ТДП