Повелителите на рециклирането

25.04.2014 13:38

На 24.04.2014 г. се проведе открито занятие "Повелителите на рециклирането" в ПИГ ІІІа,в по повод Деня на земята.