Manager for a day

12.03.2014 15:18

Ученици от СОУ "Нешо Бончев" се включиха в Националната инициатива «Мениджър за един ден - 2014».

Те бяха разпределени по работни места в «Асарел-Медет» АД, "ОПТИКС" АД, завод „Бунай“ и "Micro View Endoscopie Optik" АД.

 

В «Асарел-Медет» АД учениците бяха разпределение по следните работни места:

 

Ученик

Мениджър от «Асарел-Медет»АД

1.

Иван Петров Дерменджиев

Изпълнителен директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков

2.

Петър Йорданов Петров

Генерален Директор инж. Делчо Николов

3.

Нелина Ганчева Петришка

Прокурист икн. Иван Дончев

4.

Иван Цецов Петров

Директор «ПТД» инж. Иван В.Чолаков

5.

Светозара Василева Крайчева

Директор «ЧР» Александър Чобанов

6.

Йоана Петкова Ботева

Директор «ФИД» икн. Момчил Михайлов

7.

Таня Божидарова Машева

Главен юристконсулт Лушка Паланкалиева

8.

Стоян Антонов Ильов

Началник «ОФ» инж. Ангел Ангелов

9.

Никоела Тодорова Найдекова

Р-л отдел «Финанси» икн. Николай Господинов

 

Manager for a day